19281122 - Från landsbygden. Burs.

Från landsbygden.

BURS, 19 nov.
Dödsfall. I den höga åldern av 82 år avled i onsdags änkan Bernhardina Gustavsson i Saltung, Burs. Den avsomnade sörjes närmast av barn, barnbarn och barnbarnsbarn.

Härvarande pingstförsamling har under den senare tiden uppdelat sig på en ny församling med säte och verksamhet i Rone socken.Gotlands Allehanda
Torsdagen 22 november 1928
Nr 275