19281123 - Med anledning av utarrendering av fastigheterna

Med anledning av utarrendering av fastigheterna
och ägarens avresa till Amerika

kommer genom auktion hos Vilh. Andersson Halsarve i Fardhem, onsdagen den 28 innevarande november från kl. 11 f. m. att försäljas: ett par arbetshästar; mjölkkor; sånings-, slåtter-, hackelse- och rot- fruktskärningsmaskiner, vindmaskin, axbets-, mjölk- och rosvagnar, rossläde, arbetskälkar, vänd- och spetsplogar, allt-, klös- och talriksharvar, decimalvåg, hälsthaaka, nickel- och arbetsselar, bjällerrämmar, vagnslyktor, slätvält, svinglar, transportflaskor, tröskverk med motor och kvarn, diverse laggkärl, symaskin, omkring 2,000 kg. rovor, 2,000 kg. foderbetor, 500 kg. potatis, samt 1,000 kg. havre m. m.
Godkände inropare erhålla betalningsanstånd till den 1 nästa september. Andra betala vid anfordran. Åganderätten till försåld vara förbehållas till full likvid erlagts.
Lojsta & Fardhem i nov. 1928.
J. Niklasson.
L. O. Nilsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276