19281123 - Auktion å kreatur m. m.

Auktion å kreatur m. m.

Genom offentlig auktion, som förrättas å Halner gård, Bro, tisdagen den 27 nov. k1. 11 f. m. försäljas i brist på utrymme 10 st. goda mjölkkor i kalvställning, 2 st. ardennerhästar, 40 st. 5-10 veck. vackra grisar, 10 st. betäck. ungsuggor, 5 st. grisfärdiga modersuggor, 1 åkvagn, 1 åkkärra, 1 par vagnsselar, 200 kbm. torr barrved, 1 parti vetemjöl, 10,000 kg. prima matpotatis.
Betalningsanstånd till den 1 juni 1929. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills densamma blivit till fullo betald.
Visby den 23 november 1928.
Karl Jacobsson.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276