19281123 - Skogsauktion i Eke.

Skogsauktion i Eke.

Lördagen den 1 nästkommande dec. från kl. 10 f. m. låter Kristian Nilsson, Bölske i s. k. Folkhagen medelst auktion försälja cirka 140 kbm. utstämplat såg- och byggnadstimmer samt något vedskog.
Eke i nov. 1928.
K. J. A. Andersson.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276