19281123 - Entreprenadauktion

Entreprenadauktion

å stenbrytning, grundgrävning m. fl. arbeten för skolbygget vid Elinghem hålles härstädes torsdagen den 29 nov. kl. 2 e. m. Vidare upplysningar lämnas av undertecknad.
Austers, Hangvar den 23 nov. 1928.
Anders Andersson.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276