19281123 - Auktion å fastigheter och yttre inventarier

Auktion å fastigheter och yttre inventarier
i Ljugarn.

Onsdagen den 5 dec. 1928 kL 10 f. m. låter hemmansägaren hr Carl Ganström, Ljugarn, försälja sina fastigheter, Allarve och Botvalds, inom Ardre kommun, bestående av cirka 100 tunnland fin skog, samt åker därav ett skifte i Ljugarn passande till byggnadstomter, fastigheterna utbjudas dels i helhet dels i mindre lotter och förbehålles prövningsrätt å de gjorda anbuden. Spekulanter å fastigheten mötas å vägen vid Skanbro kl. 10 f .m. Av yttre inventarier säljas 1 sto, 14 år, 1 ko, 1 lastvagn, 1 arbetsvagn, 1 par kälkar, selar, harvar, plogar, häckar m. m. Å inventarierna lämnas anstånd med betalning till den 1 maj 1929 av mig godkände köpare. Äganderätten till såld vara förbehålles tills den är betald, villkoren för fastigheten tillkännagivas vid auktionens början.
Ljugarn des 20 november 1928.
J. P. Lidehn.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276