19281123 - Extra hovslagare vid A. 7?

Extra hovslagare vid A. 7?

Chefen för Gotlands artillerikår anhåller hos k. m:t om tillstånd att, utöver angivet antal hovslagare, vid kåren anställa en hovalagarfurir av 2:a klass. Det borde nämligen vara önskvärt, att en sådan befattningshavare anställes intill dess stamhästbeståndet vid kåres kan komma att avvecklas. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276