19281123 - I stadshotellets festvåning

I stadshotellets festvåning

anordnas om söndag kl. 3-5 e. m. thé dansant, varvid musiken utföres av det populära Kubelikkapellet. Vi ta för givet, att den dansanta allmänheten skall begagna tillfället att få sig en svängom på det bonade parkettgolvet. Vi hänvisa till annonsen härom i dagens tidning.



Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276