19281123 - Slite.

Slite.

Den 22 nov.
Församlingsaftonen här i folkskolans lokal i går kväll blev en angenäm stund för det talrika auditoriet. Efter psalmsång framträdde kyrkoherde Edvander och talade över ämnet: »Den huvudsakliga kristendomsundervisningen i skolan och i hemmet», Härpå följde orgelsolo av fröken E. Nyström, och en damkör under kyrkoherde Söderbergs ledning utförde ett trevliga sånger. Den lyckade aftonen avslöts med kaffedrickning.

Slite cement- & kalkaktiebolag utvidgar sin fabrikationsmöjlighet. En ny skorsten är nu under uppförande, och en roterande brännugn nummer två hitväntas i dagarna.Gotlands Allehanda
Fredagen 23 november 1928
Nr 276