19281126 - Gotlands furirernas reservstat.

Gotlands furirernas reservstat.

Statens egnahemsstyrelse och Gotlands läns hushållningssällskap tillstyrka hos k. m:t arméförvaltningens civila departements förslag till föreskrifter rörande sättet för egnahemspremiers utbetalande till furirer på reservstat vid Gotlands trupper. (H. B.)Gotlands Allehanda
Måndagen 26 november 1928
Nr 278