19281128 - Död. Olof August Olofsson.

Att Gud efter sitt allvisa råd behagat hädankalla min älskade make Hemmmansägaren Olof August Olofsson, som stilla och fridfullt avsomnade på Visby lasarett den 27 november 1928 i en ålder av 62 år, 3 mån. och 13 dagar; djupt sörjd och i ljusaste minne bevarad av oss, broder, svägerska, släkt och vänner, ha vi härmed den smärtsamma plikten tillkännagiva.
Gannarve i Källunge d. 28 nov. 1928.
Anna Olofsson, född Björklund.
Signe född Hansson och Albin Johansson.
Ture.

Nu slutar smärtan, du funnit frid;
Men lämnat hjärtan cour sakna dig.

Svenska Ps. 477: 8 och 9 vers.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280