19281128 - Från landsbygden. Väte.

Från landsbygden.

VÄTE, 27 nov.
Det i onsdags inhiberade föredraget hölls här i går kväll i missionshuset för en publik, som till sista plats fyllde lokalen. Denna gång var det avgiftsfritt inträde, enär de flesta föru erlagt sin inträdesavgift.
Sedan pred. L. G. Andersson inlett mötet med bibelläsning och bön, framträdde tal. pastor A. Palmgren från Stockholm och förklarade, att mötet förra gången inställts på grund av att skioptikonapparaten strejkat. Tal. övergick härefter till sitt ämne, varav kontentan blev, att vi nu borde lägga ner försvaret helt och avrusta, dels på grund av att vi linte kunde försvara oss och dels på grund av att vi som kristna icke bord e föra krig emot andra. Krig var en djävulsk uppfinning och endast demma potentat samt det högre militärbefålet gjordes ansvariga far detsamma. Och om Sverige bara helt avrustade, var det ingen som var barbarisk nog att anfalla oss. (Hur gick det annars år 1808, då gotlänningarna väl voro tillräckligt avrustade? Det nämde inte talaren.) Så Pigo vii till livs den märkliga nyheten, att bolsjevikerna rustade — och stodo redo att med vapen i hand klämma till, när tider blev. (Jaha, men vi ska avrusta vi!) — Sist förevisades vanliga skioptikonbilder från världskriget.Gotlands Allehanda
Onsdagen 28 november 1928
Nr 280