19281129 - Premielånemedlen trots för sen rekvisition?

Premielånemedlen trots för sen rekvisition?

Statens egnahemsstyrelsen tillstyrker hos k. m:t Gotlands läns hushållningssällskaps ansökan om tillstånd att lyfta det belopp å 15,000 kr., som för innevarande år bevoljats sällskapet för premielån till egnahemslåntagare, utan hinder av att beloppet icke av sällskapet rekvirerats inom föreskriven tid. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281