19281129 - Fortsättningsskolorna.

Fortsättningsskolorna.

Skolöverstyrelsen har förklarat folkskollärarinnan Anna Maria Dagmar Lind i Burs församling behörig att anställas som lärare i ämnet arbetskunskap vid yrkesbestämd fortsättningsskola med husligt arbete. (H. B.)Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281