19281129 - Nytt släktnamn.

Nytt släktnamn.

Länsstyrelsen förklarar säg intet ha att erinra mot, att fil. mag. K. E. Svensson härstädes får antaga släktnamnet Samén.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281