19281129 - Hemse.

Hemse.

Hemse den 28 nov.
Apoteket.
Medicinalstyrelsen har färordnat apotekaren John Lagerlöf att från den 26 november förestå apoteket i Hemse till dess detsamma blivit efter godkänd avsyning övertaget av apotekaren J. F. Rydén. (H. B.)

Konsert.
I söndags kväll samllades i den både som gymnastik- och konsertmal förstklassiga folkhögskolans gymnastiksal en med hänsyn till väder och biografprogram talrik skara för att åhöra musik och sång av Dalströmska orkestern och kvartetten. Musikanter och sångare läto vänta på sig på grund av försening genom det dåliga vädret vilket emellartid ingalunda försatte de väntande i dåligt humör.
Redan vid första numren, Gladiatorernas intåg av Fucik och Humoresque av Dvorak blev stämningen hög och minskades ingalunda under de följande tio musik- och fyra sångnumren, även om applådernas styrka växlade och möjligen antydde att majoriteten uppskattade sången mer än musiken. I en klass för sig stod givetvis fiolspelmannen Häggs solonummer, en gotlandspolska.
Efter sista numret visade publikan sin ynnest genom ihållande applåder som belönades med ett extranummer, varefter man åtskildes i festligaste stämning.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281