19281129 - Från landsbygden. Burs.

Från landsbygden.

BURS 27 nov.
Rättelse. I denna tidning för den 22 d:s står att härvarande pings församling uppdelat sig på en ny församling med säte i Rone. Så är emellertid icke fallet. Pingstförsamlingem i Burs existerar i dag utan någon upptelning och har rätt och regelbunden verksamhet som förut.
Kart Gustavsson.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281