19281129 - Från landsbygden. Mästerby.

Från landsbygden.

MÄSTERBY, 27 nov.
En kärnfrisk åldring. Mästerby kommun har nog under årens lopp kunnat uppvisa en hel del kraftigt folk med energi och arbetsduglighet. Den gods kraftiga stammen är inte bruten ännu, därom vittnar bl. a. den ungdomlige åldringen Johan Sigrén i Ringome, som i går nådde den höga åldern av 87 år. Trots sina år har han även i år varit med om arbetssysslor, som i allmänhet kräva unga krafter. Under hösttöskningen var hr S. med dagen igenom och skötte sitt arbete med samma skicklighet som i sin ungdom. Intresserad för dagshändelserna, följer han nyheterna på såväl det kyrkliga som andra områden med intresse.
Vid skördefesten i fredags afton i missionshuset inbringades omkring 300 kr. för missionsarbetet. Före försällningen, av den rika samlingen naturaprodukter, som av församlingsmedlemmar och intresserade skänkts, höll pastor Carl Nyström en lämplig missionsbetraktelse. Klubban sköttes av hemmansägaren Gottfrid Larsson från Bössagårds, Hogrän.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281