19281129 - Svar till herr Loke.

Svar till herr Loke.

Vi trodde annars här i Alskog att det rabalder som varit här, varit ett utslag av d en nya tidsanda som går genom världen, och som nått ända hit till våra lugna nejder. Vi trodde att det möjligen var en släng av "bolsjevismen", som via Finland cob Lappland kommit oss till del. Men det är nog misstag. Det är en fläkt från Jotunheim. Vid lärarinnevalet i vårt gamla tempel i somras, kunde man tydligt förmärka Jättens ande, som ej alla passade med ställets helgd. Hrr Loke tak om Ragnarök, men då dör ju det onna för evigt (såväl jättar som troll). Men sanningen lever !
Heimdal.Gotlands Allehanda
Torsdagen 29 november 1928
Nr 281