19281101 - I härvarande kronohäkte

I härvarande kronohäkte

förvarades vid oktober månads ingång 1 fånge. Under månaden tillkommo 8 och avgingo 4. Vid slut kvarsutto alltså 5 fångar.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257