19281101 - Från landsbygden. Gothem.

Från landsbygden.

GOTHEM, 1 nov.
Nittio år fyller om lördag socknens äldste invånare f. lantbrukaren J. O. Johansson, Magnuse i Gothem. Den gamle hedersmannen är ännu jämförelsevis rask och kry och följer med intresse dagens händelser.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257