19281101 - Från landsbygden. Burgsvik.

Från landsbygden.

BURGSVIK, 29 okt.
Juniorfest hölls i missionssalen i söndags kl. 2 e. m. Sedan juniorer från hela distr. och övrig deltagare hälsats välkomna, hölls ungdomsföredrag av pastor J. O. Häggström över ämnet: »Herrens vägar». Före och efter kafferasten omväxlades med sång och musik, av sångare i Burgsvik berättelseläsning, deklamation, duett och dialog av Näs juniorförening. Fester avslöts med tal av lantbr. Oscar Lindkvist, Näs, över Ebr. 11: 24-24 samt bön.Gotlands Allehanda
Torsdagen 1 november 1928
Nr 257