19281102 - Auktion å kläder.

Auktion å kläder.
I Alskog och Ljugarn.

Onsdagen den 14 November 1928 kl. 11 f. m. hos Leo Jakobsson, Liffride i Alskog samt torsdagen den 15 November kl. 11 f. m. hos Fabrikör Lidén, Ljugarn,
kommer för vederbörandes räkning medelst offentlig auktion att försäljas Kostymer, Överrockar, Kavajer, Storvästar, Gensare, Regnrockar, Byxor, Blåkläder, Underkläder, Filtar, Damkoftor och Strumpor av flera slag m. m.
Åt godkände köpare lämnas anstånd med betalningen till den 1 april 1929, andra betala kontant eller vid anfordran
Tjänare och lösa arbetare måste inneha borgensförbindelse, om anståndstiden vill användas. Äganderätten till inropad vara förbehålles, tills den är till fulla betald.
Auktionsförrättaren.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258