19281102 - Auktion å kreatur m. m.

Auktion å kreatur m. m.

Onsdagen den 7 november kl. 11 f. m. låter fröken Judit Persen vid Nora i Lärbro försälja: 10 kor och kviger, därav en del dräktiga, 2 goda arbetshästar, 50,000 kg. fodersockerbetor, större parti fodersäd, ärter och linser, ett parti gen-, tvet- och spånved, 6,000 rensade enstor, 1 nästan ny Oliverplog. Gokända köpare erhålla betalningsanstånd till 1 juli nästkommde år, andra betala kontant eller vid anfordran. Äganderätten till inropad vara förbehålles tills den blivit till fullo betald.
Visby den 2 nov. 1928.
Karl Dassow.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258