19281102 - Fiskehamnen i Gnisvard.

Fiskehamnen i Gnisvard.

Väg- och vattenbyggnadsstyrelsen hemställer hos k. m:t, att under styrelsens förvaltning måtte ställas ett för fiskehamnen i Gnisvärd avsatt område om 2,679 har, vid 1898 års lags skifte å Tofta sockens tredje skifteslag angivet såsom Gnisvärd nr 1. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258