19281102 - Utvtdgad reseersättning åt nämdemän?

Utvtdgad reseersättning åt nämdemän?

Länsstyrelsen i Visby tillstyrker hos k. m:t förslaget om ökad rätt till resekostnadsersättning för nämdemän. Oavett att i skilda delar av riket, såsom exempelvis på Gotland, i regel ej mött svårigheter att på nu gällande villkor besätta nämdemansplatser, anser länsstyrelsen det både billigt och lämpligt att sina tingsuppvaktningar. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258