19281102 - Från landsbygden. Hogrän.

Från landsbygden.

HOGRÄN, 1 nov.
I Hogräns missionshus var i söndags afton kl. 2 en trevlig högtidsfest anordnad för församlingens, ungdomsföreningens samt juniorföreningens medlemmar. Arrangemanget förestods av hemmansäg. Rud. Palmqvist, Gervalds, med fru, som på detta sätt önskade hugfästa hr P:s halvsekelsdag med ett samkväm. Programmet var mycket omväxlande. Sångkören utförde en hel del vackra sånger. Tal höllos av past. Carl Nyström m. fl. Servering av kaffe förekom. Stämningen var hela tiden den bästa. På 50-årsdagen erhöll hr Palmqvist ett vackert väggur av vänner och bekanta.Gotlands Allehanda
Fredagen 2 november 1928
Nr 258