19281103 - Lärarbostäderna.

Lärarbostäderna.

K. m:t har medgivit Akebäcks församling uppskov intill utgången, av år 1933 beträffande småskollärarinnebostadien Barlingbo skola och för Endre församling intill utgången av år 1933 beträffande småskollärarinnebostaden i distriktets skola.
För Barlingbo församling hade skolöverstyrelsen tillstyrkt uppskov till utgången av år 1934.
Skolöverstyrelsen tillstyrker hos k. n:t, att Havdhems församling medgives att i församlingens för tre läraravdelningar avsedda spolhus inrymma, förutom nu befintliga två tjänstebostäder, ytterligare en tjänstebostad för lärarinna, dock under förutsättning att de i kungörelse angående boställsordning för lärarpersonalen vid folk- och småskolor i övrigt givna föreskrifter iakttagas. (H. B.)Gotlands Allehanda
Lördagen den 3 November 1928
N:r 259