19281105 - Hovillusionisten Max Hofzinser

Hovillusionisten Max Hofzinser

ger ännu ett uppträdande här i Visby, nämligen vid en nattiné å godtemplarlokalen vid Mellangatan om lördag. I kväll troljar han i Rute och routen går sedan över Hellvi, Lärbro, Slite, Hemse, Burgsvik, Klintehamn till Roma, där de Hofzinser tänker visa sina sista hokus pokus för denna sejour. Programmet är, som förut nämts särdeles underhållande och utföres elegant.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260