19281105 - Vigsel

Vigsel

ägde rum i kyrkan härstädes lördagen 3 dennes, då fröken Karin Nilsson från Svarvare sammanvigdes med hr Linus Lagergren från Hunninge, Vigselförrättare var kyrkoherde G. Sjöberg, vilken efter slutad akt i ett välformat och vackert anförande tillönskade de unga tu framtida lycka och välgång. Bröllopsfesten ägde rum vid Svarvare, och blev brudparet, då det under aftonens lopp med uppvaktning visade sig, föremål för livliga hyllningar i form av dånande skottsalvor, lysande fyrverkeri och kraftiga leven.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260