19281105 - Från landsbygden. Havdhem.

Från landsbygden.

HAVDHEM, 4 nov.
Åska i november är nog en rätt sällsynt naturföreteelse. I går middag drog emellertid en åskby över Havdhem med angränsande socknar och samtidigt störtade regnet ned i floder. Den elektriska urladdningen, som kännetecknades av 4-5 blixtar med åtföljande dunder, varade i högst 20 minuter, varefter ovädret drog sig i sydvästlig riktning åt Näslandet.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260