19281105 - Från sjön.

Från sjön.

Stockholm, 4 nov. (TT.) Enligt meddelande från Öregrund lågo Neptunbolagets ångare Ajax och Helios på söndagen i Öregrund i avvaktan på, lugnare väder för ångaren Platos bärgande. Haveristen låg på söndagen fortfarande kvar på grundet. Vädret var ej så svårt, men den nordostliga blåsten river dock upp allt för grov sjö för att bärgningsarbetet skall kunna igångsättas med framgång. Neptunångarna ha fört en pråmlast med plank från Plato i land vid Gräsö.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260