19281105 - Sjöfarten på lanthamnarna.

Sjöfarten på lanthamnarna.

Kylleyhamnarna (tiden 16-31 oktober). Ankomna fartyg: till Furillen: Den 19: ångf. Gotland, Siebel, Visby, tom; den 27: d:o Tanja, Matisson, Helsingborg, d:o; till Smöjen: den 16: skon. Sigrid, Svensson, Norrköping, tom; den 26: mskon. Erna, Andersson, Stockholm, d:o.

Avgångna fartyg: från Furillen: Den 16: ångf. Viking, Magnusson, Sundsvall, bogserar pråm Kelso, Lindmark, d:o, kalksten; den 23: ångf. Gotland, Siebel, Memel, d:o; den 30: d:o Tanja, Mattsson, Trollhättan, d:o; från Smöjen: den 17: skon. Sigrid, Svensson, Ronneby, kalksten; den 26: mskon. Erna, Andersson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: från St. Olofsholm: Den 18: ångf. Mercur, Pettersson, Stockholm, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mercur, Österdahl, Grissleholm, tomma; den 20: ångf. Komet, Nagel, Stockholm, tom; den 27: d:o Planet, Nilsson, Norrköping, d:o.

Avgångna fartyg: från St. Olofsholm: Den 16: pråm Menja, Mattsson, Gävle, kalksten; den 19: ångf. Mercur, Pettersson, d:o, bogserar pråm T. B. 380, Gustafsson, Piteå, och d:o Mecum, Österdahl, Grissleholm, tomma; den ångf. Komet, Nagel, Lübeck, d:o den 29 d:o Planet, Nilsson, d:o, d:o.

Ankomna fartyg: till Rutehamn: Den 18: mgal. Alfa, Lundin, Visby, järnskrot; den 19: mskepp. Sonja, Pettersson, Simrishamn, tom; ångf. Barbara, Holtz, Llanelly, stenkol; den 22; mskon. Merry, Carlsson, Stockholm, styckegods; den 23; d:o Nancy, Johansson, d:o, tom; d:o Nora, Andersson, d:o, d:o; den 30 ; mgal. Ete, Backman, Slite, d:o; den 31: mskon. Fulton, Jonsson, Stockholm, d:o.Gotlands Allehanda
Måndagen den 5 November 1928
N:r 260