19281106 - Från landsbygden. Östergarn.

Från landsbygden.

ÖSTERGARN, 1 nov.
En trevlig och tilltalande höstfest var i lördags anordnad i härvarande missionshus av Östergarns och Gammalgarns kristliga ungdomsförening. Efter ett rikligt program leddes högtidsstunden, varvid föredrag hölls av pastor Walfrid Larsson, Dalhem. Östergarns sång- och musikförening sjöng ett flertal sånger. För missionsverksamheten insamlades under festens lopp kronom 40:25. Omkring 150 personer deltogo.
Liknande fester hällos på söndagen i Anga och Gothem.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261