19281106 - Från landsbygden. Källunge.

Från landsbygden.

KÄLLUNGE, 1 nov.
Elektriskt ljus och kraft har inmonterats i härvarande kvarn vid Larsarve. Även har den elektriska energien tagits i bruk för belysning m. m., ä tvenne gårdar inom socknen.
Stora områden äro översvämmade av vatten som kanalerna inte hinna avleverera på grund av det ihärdiga regnandet. Vattensamlingarna äro större än vårflödena under normala förhållanden bruka vara.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 6 November 1928
N:r 261