19281107 - Från landsbygden. Fleringe.

Från landsbygden.

FLERINGE, 5 nov.
I härvarande skyttepaviljong har nu biografen tagit sin början för säsongen. Föregående söndag bjöds oss en trevlig och skrattretande film, nämligen »Kofösaren», och i går kväll fingo vi se »Den maskerade ryttaren» en äventyrsfilm. Lokalen har båda kvällarna varit fylld till sista plats.
Ett ihållande regn har under senaste tiden gjort rov- och potatislanden till små insjöas, allrahelst på låg mark, varför upptagningan är så gott som omöjlig. Vänorra däremot, äro lack vare A.-B. Vägförbättringar relativt godta.
J. Å.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 7 November 1928
N:r 262