19281108 - Död. Johanna Maria Olivia Kviberg.

Härmed tillkännagives att vår kära maka och moder Johanna Maria Olivia Kviberg, f. Adman, stilla avsomnade i dag kl. 5,15 f. m. i sitt 80 levnadsår; djupt sörjd av oss och barnbarn.
Bjärges i Vänge den 8 nov. 1928.
Per Kviberg.
Beda född Kviberg och Oscar Andersson.
Ivan.Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 November 1928
N:r 263