19281108 - Reseunderstöd.

Reseunderstöd.

Byggnadsingeniören L. Å. Bergström i Visby har kommerskollegium gjort framställning om ett resestipendum å 300 kr. för vissa studjer i Tyskland. (P.)Gotlands Allehanda
Torsdagen den 8 November 1928
N:r 263