19281109 - Död. Johanna Amanda Ahlin.

Att Gud till sig hemkallat vår kära och uppoffrande Moder och Farmoder Johanna Amanda Ahlin, som stilla och fridfullt avled idag i en ålder av 91 år, 4 mån., 14 dagar; sörjd och i tacksamt minne bevarad av oss, barnbarnsbarn och barnbarnsbarnbarn, varder härmed för släkt och vänner tillkännagivet.
Simone i Hejde d. 8 nov. 1928.
Emma och Oskar Ahlin.
Augusta Ahlin.
Barnbarnen.

Svenska Ps. 491: 1 v.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264