19281109 - Auktion vid Hau i Fleringe.

Auktion vid Hau i Fleringe.

Lördagen den 10 november 1928 kl. 11 f. m. låter Hemäg. Karl Broman Hau i Fleringe genom öppen frivillig auktion till den högstbjudande försälja 2 st. mjölkkor eller dräktiga kvigor, 1 st. ungtjur, 2 år, passande till slakt, 10 st. utgångsfår, 1 st. fjädervagn, 1 st. lastvagn, fjärderharv, värdplogar.
Betalningsanstånd lämnas vederhäftiga inropare till den 10 jan. 1929, eller vid första anfordran. Äganderätten å inropad vara förbehållas tills densamma är till fullo betald.
Bunge den 6 nov. 1928.
Eric G. Jonson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264