19281109 - Auktion vid Bendes i Anga.

Auktion vid Bendes i Anga.

Lördagen den 17 dennes kl. 1 p. d. låta sterbhusdelägarna efter Edmund Pettersson vid Bendes i Anga försälja följande lösegendom: 1 personautomobil, (Chevrolet) en del fiskredskap för fjällfiske, di verse nya velocipeddelar, till reparationer, en del snickareverktyg, 12,000 takspån samt sängkläder och den avlidnes gångkläder. Betalningsanstånd lämnas vederhäftige inropare till den 1 nästkom. april.
Kräklingbo den 9 nov. 1928.
Hj. Johansson.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264