19281109 - På sin 60-årsdag

På sin 60-årsdag

i dag har kyrkoherden Gustaf Reuser i Dalhem varit föremål för bjärt, liga hyllningar från pastoratsbors och ämbetsbröders samt vänners och anhörigas sida. Pastoratets församlingar ha genom sina kyrkoråd uppvaktat med en större penningsumma i klingande guld och tvänne textade adresser. Ungdomskretsen och ämbetsbröder ha gemensamt uppvaktat med en hedersgåva bestående av en större illustrerad familjebibel, och även släkten har framburit gåvor. Under dagens lopp har jubilaren inhöstat en rik blomsterskörd, varjämte telegram i massor inlupit från när och fjärran.
Kl. 2 i middags gavs i prästgården lunch för prästorskapet, och i afton ha jubilaren och hans maka dit inbjudit till supé umgängesvänner och församlingsbor till ett antal av 100 personer.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264