19281109 - Torrläggning av mark i Viklau socken.

Torrläggning av mark i Viklau socken.

Lantbruksstyrelsen har till länsstyrelsen i Visby avgivit yttrande rörande ev. förordnande av förrättningsman att verkställa syneförrättning enligt vattenlagen för torrläggning av mark, tillhörande ecklesiastika lönebostället Annexen i Viklau socken. Lantbruksstyrelsen meddelar endast, att arrendator av ecklesiastikt boställe ei torde äga behörighet att utverka prövning av dikesfråga vid syneförrättning enligt vattenlagen, med mindre tillstånd därtill lämnats honom av vederbörande myndighet. (H. B.)Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264