19281109 - Från landsbygden. Garda.

Från landsbygden.

GARDA, 5 nov.
Ungdomsföreningen "Enighet höll i går sitt sedvanliga höstmöte i härvarande missionshus. Under mötets gång samtalades över spörsmålen: "Huru skola våra ungdomsmöten kunna bliva en källa till andlig kraft?" samt "Ungdom och läsning". Första frågan inleddes av handl. Helny Ahlqvist från Lau och den andra inleddes av pastor M. Gideon Friden från Ljugarn. På kvällen var offentligt ungdomsmöte anordna.Gotlands Allehanda
Fredagen den 9 November 1928
N:r 264