19281110 - Atlingbo församling får låna.

Atlingbo församling får låna.

K. m:t har medgivit Atlingbo församling att till bestridande av kostnaderna för uppförande av ett lärarebostadshus upptaga ett lån å 10,000 kr. att amorteras under 15 åt.Gotlands Allehanda
Lördagen den 10 November 1928
N:r 265