19281204 - Kungörelse.

Kungörelse.

Uti här fört föreningsregister har denna dag beträffande Lau Handelsförening u. p. a. i likvidation intagits anmälan därom, att likvidatorerna å föreningsstämma den 19 maj 1928 framlagt redovisning för sin förvaltning, i anledning varav föreningen anses upplöst.
Visby i landskansliet den 3 december 1928.
Länsstyrelsen.Gotlands Allehanda
Tisdagen den 4 December 1928
N:r 285