19281205 - Död. Olof Petter Wallin.

Härmed tillkännagives att min make och vår fader f. d. Kyrkovärden, Hemmansägaren Olof Petter Wallin stilla avled i dag i en ålddr av 85 år; sörjd och saknad av mig, barn, barnbarn, syskon, släkt och
många vänner.
Stenstugu i Othem d. 4 dec. 1928.
Maria Wallin.
Olivia Jakobsson f. Wallin. Herman.
Emelie f. Lerberg och Oscar Wallin.
Maj. Karin.

Sv. Ps. 424 v. 7.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286