19281205 - Gotlands revir bibehålles oförändrat.

Gotlands revir bibehålles oförändrat.

Domänstyrelsen har till k. m:t avgivit förslag till reglering av fyra revir i Östra distriktet. Förslaget avser Gripsholms, Nyköpings, Linköpings och Kinda revir och berör sålunda ej Gotlands revir, vilket anses böra bibehållas oförändrat. (H. B.)Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286