19281205 - Fru Walborg Beer

Fru Walborg Beer

framträder för första gången med självständig konsert i Visby om söndag i domkyrkan kl. 7 e. m. under medverkan av musikdirektör L. Siedberg och kapellmästare F. Mehler.
Fru Beer gjorde som bykant stor lycka vid sitt första framträdande inför Visbypubliken på Musikaliska sällskapets högtidsdag den 18 nov. Hon har studerat både i Paris, Berlin och Stockholm och såväl i Stockholm som landsorten samt jämväl i utlandet medverkat vid radio- och kyrkokonserter, romansaftnar och musikfester och dessutom utövat pedagogisk verksamhet.
Vi torde återkomma närmare till programmet för söndagens konsert.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286