19281205 - Från landsbygden. Väte.

Från landsbygden.

VÄTE, 3 dec.
Vid extra kommunalstämma i går beviljades avskrivning av mantalspenningarna för en del personer. En från järnvägs-A.-B. Klintehamn—Roma inkommen ansökan om tecknande av garanti för en summa av 2,000 kronor för järnvägens räkning avslogs utan debatt.
En Stämningsfull och högtidlig adventsvesper hölls i går kväll kl. 7 i kyrkan, som, högtidligheten till ära, strålade i full belysning. Som liturg och talare tjänstgjorde kyrkoherde G. Olofsson, och vid växelsången medverkade, under ledning av läraren J. V. Sundahl, Hejde, med läraren E. Söderdahl vid orgeln, H. V. G.-kören på ett förtjänstfullt sätt. Under vesperns lopp bidrog även kören med ett par stämningsfulla och väl utförda sånghummer: »Hosianna» av Vogler och »Låten er upp !» av Gluck.
En kollekt upptogs för Gotlands sjukhem och inbragte 34 kronor.
Högtidligheten hade, trots mörker och smetiga vägar, samlat en publik, som i det närmaste fyllde det rymliga templet. Och då man åter trädde ut i höstmörkret, var det med en tacksamhetens känsla mot kyrkoherde Olofsson, som anordnar sådana både till välsignelse och nytta i andligt avseende och till motverkande am »tråkigheten på landsbygden» givande högtidsstunder.
Regnet har äntligen för ett par dagar upphört att falla, sedan nu alla »vinterdalar» vederbörligen bräddfyllts, men nu ha vi i stället fått en erinran om vintern genom ett par nätters frost. Men detta få vi nu söka vänja oss vid. Vad som kunnat bärgas, har nu väl också bärgats, så nu må väl kung Bore rycka an! Med lite julstämning.Gotlands Allehanda
Onsdagen den 5 December 1928
N:r 286